Buthelezi clan names

buthelezi clan names, buthelezi clan, zuma clan names ,umlando wakwa buthelezi, izithakazelo zakwa buthelezi, sibiya clan

Buthelezi clan names

buthelezi clan names, buthelezi clan, zuma clan names ,umlando wakwa buthelezi, izithakazelo zakwa buthelezi, sibiya clan

Just like other clan names we have covered, Buthelezi clan names are another unique and set of clan names from South Africa. In fact, Buthelezi clan names are from the Zulu people.

Unlike most other names in the world, Buthelezi clan names are actually a pattern of names that are used in reverence of the Zulu ancestors especially with respect to individual family trees. Izithakazelo zakwa buthelezi is a unique name system, if you want to learn more about them, below would be shared a list consisting of the clan names.

Izithakazelo Zakwa Buthelezi

 • Shenge,
 • Sokwalisa,
 • Mnyamana kaNgqengelele,
 • Phungashe,
 • Sondiya,
 • Mnandingamondi,
 • Wena owadliwa zindlovukazi zamlobolela,
 • Nina zinyawo ezimahhele,
 • Enaganisa izintombi nanganye nangambili!
 • Sokalisa
 • Zinyawo zimahhele
 • Sondiy’omuhle ngomlomo

Do you know of any more Buthelezi clan names or Izithakazelo Zakwa Buthelezi that were not included in the above list? Do share them with us so we can include them quickly

You May Also Like